Distance Huizhou Guangzhou


Route by car

 

Travel Time

By feet To Guangzhou

By feet

Car: Driving Time From Huizhou To Guangzhou

Car

Bee line
Huizhou to Guangzhou

Air line (approximately)

74 Miles

119 Kilometer
64 Nautical Miles

How far is it from Huizhou to Guangzhou?

The calculated distance (air line) between Huizhou and Guangzhou is approximately 74 Miles respectively 119 Kilometer.

Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Distance Calculator