¿Dónde está China?

¿A qué distancia se retira de China?

Calculadora de distancias: Calcular online las distancias (línea aérea y recorrido) en todo el mundo de una forma muy sencilla.

Calcular la distancia

China

China ¿Dónde está China? Distancia, País y Mapa

China está en el continente Asia y limita con Afganistán, Bután, Kazajistán, Laos, Mongolia, Nepal & Tayikistán.

Prefijo telefónico

  • +86
  • 0086

(Origen: auslandsvorwahlen.net » China)

Código país

ISO 3166

  • CN
  • CHN

(Origen: laendercode.net » China)

Provincias

Anhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Tibet
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Inner Mongolia
Ningsia Hui Autonomous Region
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Sichuan
Chongqing

Distancia entre China y otros países del mundo