Where is China located?

The country China is located on the continent of Asia. Neighbouring countries are: Afghanistan, Bhutan, India, Kyrgyzstan, North Korea, Kazakhstan, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan & Vietnam.

China

How far is it to China?

Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Calculate Distance

China

Neighbouring Countries

Which neighboring countries does China have?

Afghanistan
Bhutan
India
Kyrgyzstan
North Korea
Kazakhstan
Laos
Myanmar
Mongolia
Nepal
Pakistan
Russia
Tajikistan
Vietnam

Time Zones

Source: zeitverschiebung.net » Current local time

What is the currency of China?

Yuan Renminbi (CNY)

Phone Dialing Code

Source: spamcalls.net


Country Code

ISO 3166

Source: Country Code

States

Anhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Tibet
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Inner Mongolia
Ningxia Hui Autonomous Region
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Sichuan
Chongqing

Distances from China to other countries