Wo liegt China?

Wie weit ist China entfernt?

Entfernungsrechner: Entfernungen (Luftlinie & Strecke) einfach online berechnen, weltweit.

Entfernung berechnen

China

China Wo liegt China? Entfernung, Land & Karte

China liegt auf dem Kontinent Asien und grenzt an Afghanistan, Bhutan, Kasachstan, Laos, Mongolei, Nepal & Tadschikistan.

Telefonvorwahl

  • +86
  • 0086

(Quelle: auslandsvorwahlen.net » China)

Ländercode

ISO 3166

  • CN
  • CHN

(Quelle: laendercode.net » China)

Bundesländer

Anhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Tibet
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Inner Mongolia
Ningsia Hui Autonomous Region
Peking
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Sichuan
Chongqing

Entfernungen von China zu anderen Ländern der Welt