Distance Turkey Ethiopia

Bee line: Turkey to Ethiopia

Air line (approximately)

2,086 Miles

3,357 Kilometer
1,811 Nautical Miles

Flight Time / Flight Duration Calculator
Turkey to Ethiopia

Example Airplane & Estimated average speed Estimated duration of the flight
Hot Air Balloon: Flight Time / Flight Duration Calculator From Turkey To Ethiopia

Hot Air Balloon

50 km/h
67 hour(s),
7 minute(s)
Flight Time / Flight Duration Calculator Cessna 172 P

Cessna 172 P

200 km/h
16 hour(s),
46 minute(s)
Airbus A320: Estimated duration of the flight To Ethiopia

Airbus A320

800 km/h
4 hour(s),
11 minute(s)
Example Airplane From Turkey: Airbus A380

Airbus A380

945 km/h
3 hour(s),
33 minute(s)
Spaceship: Speed of Light To Ethiopia

Spaceship

Speed of Light
0.011 Seconds
Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Distance Calculator

Distance: How far is it from Turkey to Ethiopia?

The calculated distance (air line) between Turkey and Ethiopia is approximately 2,086 Miles respectively 3,357 Kilometer.

Turkey: Neighbouring Countries

Armenia
793 Kilometer
Azerbaijan
995 Kilometer
Georgia
746 Kilometer
Greece
1,074 Kilometer
Iraq
924 Kilometer
Iran
1,641 Kilometer
Syria
547 Kilometer