Where is Thị Xã Phú Mỹ located?

Thị Xã Phú Mỹ is located in Vietnam (Bà Rịa-Vũng Tàu) and time zone Asia/Ho_Chi_Minh. Places nearby are Thành Phố Bà Rịa, Cần Giờ and Vũng Tàu.

Thị Xã Phú Mỹ (Vietnam)

Distances from Thị Xã Phú Mỹ to the most important cities in Vietnam and the world.

How far is it to Thị Xã Phú Mỹ?

Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Calculate Distance

Thị Xã Phú Mỹ

What country is Thị Xã Phú Mỹ in?

What country is Thị Xã Phú Mỹ in?

Latitude

10.5681500°

Longitude

107.1299900°

Alternate names

  • Phú Mỹ
  • Phu My town
  • Phu My

Distance to the largest cities of Vietnam

Ho Chi Minh City
49 Kilometer
Hanoi
1,155 Kilometer
Da Nang
611 Kilometer
Haiphong
1,133 Kilometer
Biên Hòa
48 Kilometer
Huế
649 Kilometer
Nha Trang
248 Kilometer
Cần Thơ
122 Kilometer
Rạch Giá
175 Kilometer
Qui Nhon
391 Kilometer
Vũng Tàu
25 Kilometer
Sa Dec
114 Kilometer
Ðà Lạt
184 Kilometer
Nam Định
1,088 Kilometer
Vinh
899 Kilometer
Đưc Trọng
162 Kilometer

From Thị Xã Phú Mỹ to the world's largest cities

Shanghai
2,545 Kilometer
Istanbul
7,095 Kilometer
Buenos Aires
14,143 Kilometer
Mumbai
2,895 Kilometer
Mexico City
16,529 Kilometer
Beijing
3,311 Kilometer
Karachi
3,574 Kilometer
Tianjin
3,244 Kilometer
Guangzhou
1,465 Kilometer
Delhi
3,111 Kilometer
Moscow
7,459 Kilometer
Shenzhen
1,430 Kilometer
Dhaka
1,970 Kilometer
Seoul
3,368 Kilometer
São Paulo
12,861 Kilometer
Wuhan
2,274 Kilometer
Lagos
8,311 Kilometer
Jakarta
1,846 Kilometer
Tokyo
3,798 Kilometer
New York City
14,865 Kilometer
Dongguan
1,468 Kilometer
Taipei
1,966 Kilometer
Kinshasa
7,526 Kilometer
Lima
14,941 Kilometer
Cairo
6,438 Kilometer
Bogotá
14,512 Kilometer
London
9,690 Kilometer
Chongqing
2,090 Kilometer
Chengdu
2,224 Kilometer
Baghdad
5,609 Kilometer
Nanjing
2,541 Kilometer
Tehran
5,244 Kilometer
Nanchong
2,227 Kilometer
Hong Kong
1,406 Kilometer
Xi’an
2,610 Kilometer
Lahore
3,494 Kilometer
Shenyang
3,674 Kilometer
Hangzhou
2,407 Kilometer
Rio de Janeiro
12,576 Kilometer
Harbin
4,173 Kilometer
Tai’an
2,929 Kilometer
Suzhou
2,523 Kilometer
Shantou
1,603 Kilometer
Bangkok
636 Kilometer
Bengaluru
2,378 Kilometer
Saint Petersburg
8,201 Kilometer
Santiago
15,024 Kilometer
Kolkata
1,999 Kilometer
Sydney
6,027 Kilometer
Yangon
1,114 Kilometer
Jinan
2,978 Kilometer
Chennai
2,166 Kilometer
Zhengzhou
2,711 Kilometer
Melbourne
6,122 Kilometer
Riyadh
5,076 Kilometer
Changchun
3,943 Kilometer
Dalian
3,326 Kilometer
Los Angeles
18,214 Kilometer
Chattogram
1,782 Kilometer
Kunming
1,630 Kilometer