Where is Thành Phố Bà Rịa located?

Thành Phố Bà Rịa is located in Vietnam (Bà Rịa-Vũng Tàu) and time zone Asia/Ho_Chi_Minh. Places nearby are Thị Xã Phú Mỹ, Vũng Tàu and Cần Giờ.

Thành Phố Bà Rịa (Vietnam)

Distances from Thành Phố Bà Rịa to the most important cities in Vietnam and the world.

How far is it to Thành Phố Bà Rịa?

Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Calculate Distance

Thành Phố Bà Rịa

What country is Thành Phố Bà Rịa in?

What country is Thành Phố Bà Rịa in?

Latitude

10.4962900°

Longitude

107.1684100°

Alternate names

  • Thành Phố Bà Rịa
  • Thanh Pho Ba Ria
  • Bà Rịa
  • Ba Ria

Distance to the largest cities of Vietnam

Ho Chi Minh City
56 Kilometer
Hanoi
1,163 Kilometer
Da Nang
619 Kilometer
Haiphong
1,141 Kilometer
Biên Hòa
56 Kilometer
Huế
657 Kilometer
Nha Trang
252 Kilometer
Cần Thơ
121 Kilometer
Rạch Giá
175 Kilometer
Qui Nhon
397 Kilometer
Vũng Tàu
18 Kilometer
Sa Dec
115 Kilometer
Ðà Lạt
189 Kilometer
Nam Định
1,096 Kilometer
Vinh
907 Kilometer
Đưc Trọng
167 Kilometer

From Thành Phố Bà Rịa to the world's largest cities

Shanghai
2,550 Kilometer
Istanbul
7,101 Kilometer
Buenos Aires
14,143 Kilometer
Mumbai
2,901 Kilometer
Mexico City
16,533 Kilometer
Beijing
3,318 Kilometer
Karachi
3,580 Kilometer
Tianjin
3,251 Kilometer
Guangzhou
1,471 Kilometer
Delhi
3,118 Kilometer
Moscow
7,466 Kilometer
Shenzhen
1,436 Kilometer
Dhaka
1,978 Kilometer
Seoul
3,373 Kilometer
São Paulo
12,862 Kilometer
Wuhan
2,281 Kilometer
Lagos
8,314 Kilometer
Jakarta
1,838 Kilometer
Tokyo
3,801 Kilometer
New York City
14,870 Kilometer
Dongguan
1,475 Kilometer
Taipei
1,970 Kilometer
Kinshasa
7,527 Kilometer
Lima
14,943 Kilometer
Cairo
6,444 Kilometer
Bogotá
14,514 Kilometer
London
9,697 Kilometer
Chongqing
2,098 Kilometer
Chengdu
2,233 Kilometer
Baghdad
5,615 Kilometer
Nanjing
2,548 Kilometer
Tehran
5,251 Kilometer
Nanchong
2,235 Kilometer
Hong Kong
1,412 Kilometer
Xi’an
2,618 Kilometer
Lahore
3,501 Kilometer
Shenyang
3,680 Kilometer
Hangzhou
2,413 Kilometer
Rio de Janeiro
12,577 Kilometer
Harbin
4,179 Kilometer
Tai’an
2,936 Kilometer
Suzhou
2,528 Kilometer
Shantou
1,609 Kilometer
Bangkok
643 Kilometer
Bengaluru
2,382 Kilometer
Saint Petersburg
8,209 Kilometer
Santiago
15,025 Kilometer
Kolkata
2,006 Kilometer
Sydney
6,019 Kilometer
Yangon
1,121 Kilometer
Jinan
2,984 Kilometer
Chennai
2,170 Kilometer
Zhengzhou
2,719 Kilometer
Melbourne
6,114 Kilometer
Riyadh
5,081 Kilometer
Changchun
3,949 Kilometer
Dalian
3,332 Kilometer
Los Angeles
18,218 Kilometer
Chattogram
1,789 Kilometer
Kunming
1,639 Kilometer